Oneness Deeksha

deeksha1Oneness Deeksha is een energie overdracht door middel van een simpele handoplegging op het hoofd. Het is een gereedschap/methode die gebruikt wordt om spirituele groei te activeren. Het ontvangen van de eenheidsenergie uit de Bron is brandstof voor het proces van ontwaken.

De eenheidsenergie werkt op het activeren van de kundalini, de balans van de chakra’s, en werkt als een gids bij je zoektocht naar ontwaken en uiteindelijk het ervaren van de staat van eenheid zelf. Het brengt alles wat je geleerd hebt op het gebied van spiritualiteit in de persoonlijke ervaring. Volgens vele spirituele tradities is het niet mogelijk om te ontwaken als gevolg van alleen de eigen inspanningen. Er is een vorm van interventie/hulp nodig van het hogere zelf.

De eenheidsenergie zorgt voor een neurobiologische verandering in de hersenen. Je ervaart een geleidelijke afname van het gevoel van afgescheidenheid en een toename van verbondenheid met je bron, je medemens en met alles in de schepping. Het zorgt tevens voor het open bloeien van het hart-chakra en het indalen van het Hogere Zelf of Hogere Bewustzijn. Wanneer de zintuigen vrijgemaakt zijn van de voortdurende interpretaties van het denken ontstaat er op een natuurlijke wijze een helderheid in je waarnemingen. Dit gaat samen met spontane gevoelens van vreugde, innerlijke kalmte en verbondenheid. In het hogere bewustzijn dat zich opent verdwijnen beperkende gedachtepatronen en emotionele ladingen. De eenheidsenergie brengt je ’thuis’ bij jezelf, in je eigen hart. Wanneer er veel emotionele blokkades in het lichaam en de chakra’s aanwezig zijn, zal er eerst een schoonmaak proces op gang komen. Dit kan op alle niveaus plaatsvinden en is meestal diepgaand. Het brengt veranderingen op gang in zowel je innerlijke als in je uiterlijke leven. Bij iedereen is dit een verschillend en een uniek proces. Je maakt een reis naar binnen en je ontdekt dat de wereld waarin je leeft een spiegel is van jezelf. Dat te accepteren is vaak confronterend. Maar al te vaak lopen we weg van situaties, gevoelens en emoties die ons niet bevallen. Alles in het leven wil ervaren worden, ook onze duistere kanten. Juist door deze toe te laten, door ze te ervaren ontstaat er ruimte, vrijheid en geluk in je leven. Dit proces van schoonmaken met ondersteuning van de liefdevolle eenheidsenergie, brengt je bij je innerlijke bron. Je creëert een leven van waarnemingen en ervaringen die voortkomen uit eenheid.


Comments are closed.

Back to Top ↑