Gesprekken in Meesterschap

Vanuit een integrale benadering die het hogere bewustzijn bekrachtigd en belichaamd in wie je bent in de wereld, in vervullende relaties en ook in je deelname en rol in de cultuur en de maatschappij.

De gesprekken in Meesterschap zijn gebaseerd op het gegeven dat voor het eerst in de geschiedenis de mensheid toegang heeft tot alle wijsheid en kennis over hoe het optimaal menselijke functioneren eruit ziet. Komende vanuit het Oosten, het Westen en de inheemse culturen zijn we in staat om deze kennis te integreren tot een ​​visie die het hele menselijke spectrum bestrijkt met als doel om als mens tot bloei te komen. Ondersteuning in het vinden van wat dit betekent is de kern van de begeleiding..

De begeleiding integreert kennis en wijsheid uit de psychologische en spirituele tradities:

1. Op het fysieke en energetische niveau beschouwen we de relatie tussen voeding en vitaliteit, het chakra-systeem en de relatie tot het endocriene systeem, we verkennen hartcoherentie en een gezonde relatie tot seksuele energie en seksualiteit.

2. Op het emotionele niveau kijken we naar de kenmerken van emotionele gezondheid, emotionele intelligentie en de onbewuste dimensies van onze psyche. We beschouwen waar je verstrikt raakt in pijnlijke cycli van emotionele reactiviteit en je leert eigenliefde, eigenwaarde, zelfzorg voor jezelf en liefdevolle compassie voor alle wezens.

3. Op het mentale niveau kijken we naar de kenmerken van een optimale geestelijke gezondheid. We onderzoeken de kernovertuigingen en aannames die we hebben over onze relaties, de wereld en onszelf. We onderzoeken hoe een vervullend, wijs en compassievol wereldbeeld eruit ziet.

4. Op het niveau van de ziel ontdekken we de diepere dimensies van onszelf als spirituele wezens. We kijken naar zielsbewustzijn, zielsdoel, verbinding met je zielsfamilie en we activeren jou unieke pad van deelname aan de wereldwijde ontwikkeling. We kunnen kijken naar de unieke facetten, kwaliteiten en energieën belichaamd door je ziel, zijn reis en de gewenste uitdrukking in deze incarnatie.

5. Op het niveau van de geest kunnen we kijken naar wat de spirituele tradities bedoelen met het ontwaken van eenheid van al het leven. We kijken naar wat dit ontwaken inhoudt en we beschouwen de ingrijpende gevolgen van dit ontwaken op wie we zijn. We brengen onze gedachten, emoties, energiesystemen en lichaam in samenhang met deze eenheid. Ik kan je een introductie geven op het pad van spirituele oefening wat dit ontwaken ondersteunt. We kunnen onderzoeken wat het beste bij je past.

In al mijn werk met mensen breng ik onvoorwaardelijke vriendschap, diepe kennis over de menselijke ontwikkeling, zachtheid, onderscheidingsvermogen, empowerment en ondersteuning. Ik geloof dat ieder mens heel is, gelukkig kan zijn en geïnspireerd door het leven kan gaan.

Er zijn korte en langere trajecten mogelijk. Meld je aan voor een gratis oriëntatie gesprek.

    Uw naam (verplicht)

    Uw email (verplicht)

    Onderwerp

    Uw bericht


    Back to Top ↑